Psy, które trzymane są w hodowli, osiągnęły wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji. I tak naprawdę odzywają króliki, gryzoni, przeżuwaczy i ludzi, ale nie mogą utrzymać swojego cyklu życia na tych zwierzętach.